Filter

ventilationsfilter
Det är lätt att byta ventilationsfilter

Byta ventilationsfilter

De ventilationsfilter som sitter i ventilationsaggregatet rengör luften som kommer in i bostaden genom att filtrera bort skadliga partiklar som pollen, bakterier och andra organiska och oorganiska material.
När filtren har blivit smutsiga kan de innehålla obehagliga och skadliga partiklar. Ett nytt och rent ventilationsfilter bidrar till att fukt och smutspartiklar avlägsnas lättare och risken för bakterier reduceras. Regelbundet filterbyte är också viktigt för aggregatets livslängd. Det viktigaste jobbet du kan göra för ventilationssystemet är därför att byta ventilationsfilter minst en gång om året. På platser med mycket damm och föroreningar kan det finnas behov för att byta filter två gånger om året.

Vi rekommenderar att alltid använda originalfilter för att säkerställa att aggregatet fungerar som det ska.
Vissa aggregat kräver att bytet sker med originalfilter för att den förlängda 5-åriga garantin på bostadsaggregat ska gälla.

  • Smutsiga ventilationsfilter ger ett ökat luftmotstånd och reducerar därmed tillförseln av frisk och filtrerad luft.
  • Smutsiga ventilationsfilter försämrar kvaliteten på ditt inneklimat och kan påverka din energi, din hälsa och ditt mående.
  • Pollenpartiklar i ventilationsfilter kan lösas upp och spridas till luften du andas.
  • Dålig inomhusluft ökar risken för allergibesvär.
  • I smutsiga ventilationsfilter kan det uppstå tillväxt av bakterier som sprids i luften du andas.
  • Igensatta filter kan medföra problem med kondens i din bostad.

Byte av ventilationsfilter – Beställ jobbet av oss!

Bor du i Växjö med omnejd kan du enkelt beställa filterbyte av oss, våra servicekillar hjälper  er med byte och översyn av er anläggning, allt efter era önskemål. Ring oss så hjälper vi er! 0470-45535, eller maila oss på info@nalo.se

Övrig kontroll

För att fläktarna ska upprätthålla sin kapacitet, så är det viktigt att de hålls rena. Detta är särskilt viktigt för system som är anslutna till spiskåpan. Fläktarna skall rengöras en gång om året. Fläktbladen rengörs med rödsprit på en trasa eller en borste och tryckluft om det är möjligt. OBS!! Se till att motorn inte utsätts för vatten.

Kontroll av anläggningens funktion

Samtidigt med underhållet, kontrolleras att viktiga delar av systemet fungerar:

Fläktar

Ställ in aggregatet på max och kontrollera att det blåser i tilluftsventilerna och suger ur frånluftsventilerna.

Rotorn 

Fungerar inte rotorn som avsett så ses detta som en felsignal på kontrollpanelen. Kontrollera också att luftintag och avluft är öppna och inte igensatta med löv och skräp.

 

Fördelar med ett filter abonnemang