Ventilationsaggregat för bostäder - Med värmeåtervinning för bostäder och mindre kommersiella fastigheter.

 Ventilationsaggregat för lägenheter, småhus, enfamiljshus och mindre kommersiella fastigheter. Utrustade med högeffektiv roterande värmeåtervinnare och lågenergifläktar. Utvecklad för nordiska förhållanden.