Om Nalo Ventilation

Om Nalo Ventilation

Om oss

Nalo Ventilation hjälper er med allt inom ventilation, vi har kunniga montörer och servicetekniker samt en egen verkstad där vi tillverkar ventilationsdetaljer såsom trummor, ljuddämpare och övergångar. Ofta tillverkar vi speciallösningar med mått och vinklar som inte finns som standard vi tillverkar till våra egna projekt men även till kollegorna i branshen. Nalo Ventilations styrka har genom alla år varit att företaget kan lösa allt inom Ventilation oavsett om det är en äldre anläggning som behöver uppgraderas eller om det rör sig om en helt ny toppmodern anläggning som ska installeras. Under åren sedan start har Nalo Ventilation levererat stora ventilationslösningar till bland annat Volvo Braås, Energiprojekt åt Siemens i Östra Göinge, VEAB Växjö samt Växjö Domkyrka. Men vi har även hjälpt fastighetsbolag samt villaägare med olika ventilationslösningar. Nalo Ventilation AB startades 1972, företaget firade 50 år i branschen under 2022 och har under alla år verkat i Kronobergs län med huvudkontor i Växjö.

Återbruk

Vi lever i en värld där vi alla måste hjälpas åt att spara på vårt jordklot och dess resurser. Nalo Ventilation ser miljöarbetet som ytterst viktigt och drar vårt strå till stacken genom en miljösatsning med fokus på återbruk/resursminskning. Under 2022 införde Nalo Ventilation en vägning av all utgående plåtspill för att försöka minska miljötrycket. Vi kom då fram till att vi vill satsa på att återbruka de plåtrester som kommer från tillverkningen i verkstaden. Under 2023 kommer vi som ett led av detta att lansera en försäljningskanal: inredningstrend.se där vi genom en webbshop säljer produkter som är tillverkade av överbliven plåt från vår verkstad, vi finns även på Facebook och instagram under samma namn. Ventilation är viktigt!

Frisk luft inomhus är väldigt viktigt för vår hälsa, både som gammal och ung. Ventilationen på er arbetsplats eller i ert hem har som uppgift att ta bort fukt och föroreningar och tillsätta ny frisk luft. Ett hälsosamt inomhusklimat är lika viktigt för fastigheten i sig, som för människorna som vistas där.

Varje fastighet har unika förutsättningar för ventilationen och vi på Nalo Ventilation hjälper er att dimensionera och utföra anpassade lösningar för att passa alla era behov. Vår Kunniga personal hjälper er med hur ni bäst kan återvinna energi, uppfylla OVK och självklart förhöja levnadsstandarden för fastigheten. 

För att kunna uppnå en bra allmänventilation i fastigheten behövs en viss storlek på luftflödet, det vill säga den mängd uteluft som tillförs lokalen. Det är även viktigt att den luft som tillförs i ett rum, det som kallas tilluften, är ren. Tilluften ska tillföras de delar av lokalerna där personer vistas, utan att besvärande drag uppstår.  Det är även vanligt att behovet av att föra bort dålig lukt styr hur mycket ventilation som behövs. Har man en hög inomhustemperatur upplevs ofta luften som sämre, och värmen kan göra att du blir trött och arbetar mindre bra. Bra ventilation kan bidra till att sänka temperaturen.

Styr och reglertekniker