GDPR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

GDPR

 

Personuppgifter

 

En personuppgift är all slags information som kan knytas till en levande person.

 

Vi på Nalo Ventilation behandlar personuppgifter enligt GDPR.

Det innebär bland annat att vi skyddar dina uppgifter och lämnar aldrig ut dessa till tredje part utan ditt tillstånd.

Däremot kan vi behöva lagra dina uppgifter för att fullfölja vårt uppdrag gentemot dig.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer och e-post. Personnummer och fastighetsbeteckning används endast för ROT ansökan och sparas inte i våra system. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skriva och skicka offerter och fakturor samt ansöka om ROT avdrag för kundens räkning.

Informationskälla

Vi har fått dina uppgifter genom lämnade uppgifter via storstadensventilation.se, telefonsamtal, e-post eller vid personligt möte. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
 

Grund till insamling

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är för att kunna skriva en juridiskt korrekt offert samt ingå avtal vid entreprenad.
 

Återkallning

Dina uppgifter kommer att sparas så länge bolaget- eller övertagande bolag är aktivt.. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

 

Kontakta oss

Vi på Nalo Ventilation behandlar personuppgifter enligt GDPR.

Det innebär bland annat att vi skyddar dina uppgifter och lämnar aldrig ut dessa till tredje part utan ditt tillstånd.

Däremot kan vi behöva lagra dina uppgifter för att fullfölja vårt uppdrag gentemot dig.