Filterset F7 UNI4

Artikel nr 110898 Kategorier , Etiketter ,

675,00 kr

Filterset F7 UNI4. Komplett filterset till ventilationsaggregat UNI4. Orginalfilter Flexit UNI4 bör bytas två gånger per år för att bibehålla en hög kvalitet på ditt inneklimat.

Kontakta oss

Har du frågor angående ventilation eller vent produkter?
Ring 0470-455 35
så hjälper vi dig.
Flexit partner

Filterset F7 UNI4, varför det är viktigt att byta till orginalfillter: Filterset F7 UNI4 Filterset F7 UNI4

  • Smutsiga filter ger ett ökat luftmotstånd och reducerar därmed tillförseln av frisk och filtrerad luft.
  • Smutsiga filter försämrar kvaliteten på ditt inneklimat och kan påverka din energi, din hälsa och ditt mående.
  • Pollenpartiklar i filtret kan lösas upp och spridas till luften du andas.
  • Dålig inomhusluft ökar risken för allergibesvär.
  • I smutsiga filter kan det uppstå tillväxt av bakterier som sprids i luften du andas.
  • Igensatta filter kan medföra problem med kondens i din bostad.

För att fläktarna ska upprätthålla sin kapacitet, så är det viktigt att de hålls rena. Detta är särskilt viktigt för system som är anslutna till spiskåpan. Fläktarna skall rengöras en gång om året. Fläktbladen rengörs med rödsprit på en trasa eller en borste och tryckluft om det är möjligt. OBS!! Se till att motorn inte utsätts för vatten.

Kontroll av anläggningens funktion

Samtidigt med underhållet, kontrolleras att viktiga delar av systemet fungerar:

Fläktar Ställ in aggregatet på max och kontrollera att det blåser i tilluftsventilerna och suger ur frånluftsventilerna.

Rotorn

Det är väsentligt att denna går runt om GH W 4QQV H WW E H K R Y I t.ex. under 10 ° C utomhus. Fungerar inte rotorn som avsett så ses detta som en felsignal på kontrollpanelen. Kontrollera också att luftintag och avluft är öppna och inte igensatta med löv och skräp.

Byta filter

Filtren kommer, beroende på belastningen av damm på platsen, bli gradvis tätare och tillåter mindre luft igenom. Filtren måste bytas minst 1 gång per år (vanligtvis på hösten).

 

 

 

 

Ytterligare information

Tekniska data
Artikel info
Filtertyp:
Kompaktfilter
Bredd (mm):
459
Höjd (mm):
207
Djup (mm):
31