Ventilation

Att ha bra ventilation i byggnader är A och O för både själva byggnaden men även för de som vistas där. Har ni känslan av att det är instängt eller att ni tappar energi och blir trötta? Kanske känns det tungt att andas? Immar fönster och speglar igen? Då är det tecken på att er ventilation inte räcker till eller behöver servas och uppdateras.

Läs mer »