Ventilation

Installera Ventilation

Att ha bra ventilation i byggnader är A och O för både själva byggnaden men även för de som vistas där. Har ni känslan av att det är instängt eller att ni tappar energi och blir trötta? Kanske känns det tungt att andas? Immar fönster och speglar igen? Då är det tecken på att er ventilation inte räcker till eller behöver servas och uppdateras.

Vad behöver utföras?

Dagens byggnader

Är uppförda på ett mer energieffektivt sätt än hur det byggdes tidigare, detta sätter nya krav på en tillsatt mekanisk ventilation. Idag bygger man med välisolerade fönster, väggar och tak, detta kräver tillsatt mekanisk ventilation för att få in och ut luft ur byggnaden.

Äldre byggnader

Förr byggdes det ofta med självdrag och husen skulle ”andas”, byggnader var inte så täta som de är idag och luften cirkulerade med hjälp av självdrag. Eldning i kakelugn, öppna spisen eller i en värmepanna höll murstock samt grunden torr och fukten reducerades. Idag så har vi blivit mer bekväma, vi ”uppdaterar” vår gamla byggnad med nya effektiva värmesystem, täta energieffektiva fönster, tilläggs isolerar väggar och tak. Detta gör att vi förändrar förutsättningarna för de äldre byggnaderna att sköta ”luftningen” på egen hand. Även i dessa fall så behöver vi tillsätta en mekanisk ventilation för att byggnader och människor ska må bra.


Självdrag

Självdrag är en föråldrad form av ventilation detta ger till viss del ny luft in i huset men oftast är det inte tillräckligt utan vi kan behöva öppna fönstret emellanåt för att få in ”frisk” luft eller för att vädra ur. Tilluften sker här vid självdrag via ventiler i väggarna eller i fönstren. Självdraget fungerar bäst vintertid om vi eldar i kamin, eldstad eller värmepanna. Detta gör att på sommaren får vi en sämre effekt på självdraget och behöver vädra mer för att få in ”friskluft”.


Mekanisk ventilation

Saknas det en varm skorsten eller vill ni kunna hantera er ventilation krävs det en mekanisk ventilation med fläktar. Det kan hjälpa att installera fläktar i badrum eller en centralt placerad ventilationsinstallation med rör till de utrymmen som luften ska evakueras ifrån. Även i detta fall sker tilluft via separata tilluftsdon.

Ventilation i nya hus

Nya hus byggs idag ofta med ett FTX-system, vilket innebär att både från- och tilluft är mekaniserade samt att en stor del av värmen tas tillvara via en värmeväxlare. Till dessa finns dessutom olika typer av luftfilter som kan underlätta för t.ex. pollenallergiker under den värsta perioden.
Återvinning av värme från ventilationsluften kan göras om du har en centralt placerad frånluftsenhet. Antingen som vid FTX att tilluften värms upp eller genom en värmeväxlare som återför värme till ditt vattenburna system.
Frånluft, tilluft och överluft
Luften som ska ventileras ut ur ett hus kallas frånluft, och bör tas från badrum, kök, tvättstuga och klädkammare. Luft som flyttas mellan rum kallas överluft och ny uteluft som tillförs benämns som tilluft. Den nya luften ska tillföras utrymmen där man ofta vistas, t.ex. sovrum och vardagsrum. Frånluftsfläktar måste installeras av en auktoriserad elektriker men nya tilluftsdon för tilluft är enkelt att göra själv, antingen genom att montera fönsterventiler eller ventiler i yttervägg.

Underhåll

Torka av tilluftsdonets utsida med jämna mellanrum med en trasa. Tilluftsdonets rör behöver rengöras invändigt regelbundet och filter kan behöva tvättas av eller bytas.

TIPS

Läs igenom hela installationsmanualen för det friskluftsdon du köpt, så undviker du överraskningar.

KOM IHÅG

Kontrollera både in- och utsida för att säkerställa att ventilationsdonet hamnar på rätt ställe.
Hitta gärna en plats över en radiator för att undvika kallras.

 

Kontakta oss på Nalo

Vi anpassar er ventilationslösning och kan utföra energibesparingar för er fastighet