Nalo har verkstad med tillverkning av plåtdetaljer för det mesta inom plåtindustrin. Här presenterar vi ett urval av de detaljer som vi tillverkar.

Tillverkning av specialbyggd draghuv

Verkstad – Tillverkning av Draghuv

den 16 april 2024

11:34

En Draghuv används i en mängd olika situationer för att fånga upp och avlägsna farliga ångor, damm och partiklar från luften. De vanligaste användningsområdena inkluderar:

Laboratorier: Draghuvar används i laboratorier för att skydda användare från exponering för skadliga kemikalier, gaser och ångor. De används ofta vid arbete med giftiga ämnen, brandfarliga ämnen eller ämnen som kan orsaka andningsproblem.

Industri: I industrimiljöer används draghuvar för att fånga upp damm, rökgaser och andra luftföroreningar som kan orsakas av svetsning, slipning, målning eller andra processer. Detta kan bidra till att förbättra luftkvaliteten och skydda arbetarnas hälsa.

Byggbranschen: Draghuvar används i byggbranschen för att fånga upp damm, asbest och andra farliga partiklar som kan frigöras vid rivning, renovering eller annat arbete. Detta kan bidra till att skydda arbetarnas hälsa och förhindra spridning av föroreningar i omgivande områden.

Bilverkstäder: I bilverkstäder används draghuvar för att fånga upp avgaser och andra farliga ångor som kan frigöras från fordon. Detta kan bidra till att förbättra luftkvaliteten i verkstaden och skydda arbetarnas hälsa.

Utöver dessa vanliga användningsområden kan draghuvar även användas i en mängd andra situationer där det är nödvändigt att fånga upp och avlägsna farliga ämnen från luften.

Det är viktigt att välja rätt typ av draghuv för den specifika applikationen. Draghuvar finns i olika storlekar och med olika funktioner, beroende på de specifika behoven. Det är också viktigt att använda draghuven på rätt sätt och att regelbundet underhålla den för att säkerställa optimal funktion.

Vi har tillverkat plåtdetaljer på beställning sedan 70-talet och är en av regionens ledande företag för kanaltillverkning inom Ventilation. Hos oss kan du specialbeställda olika plåtdetaljer, alla enheter bearbetas för hand. Vi löser det mesta såsom ventilationskanaler, plåtskåp, plåtluckor samt specialtillverkade metalldetaljer samt svetsning och tillverkning av metallstativ för infästning av tillexempel ventilationsaggregat på väggar eller tak. Vi kombinerar ofta tillverkningen i olika plåtvarianter med filter, motorer etc för att få fram en komplett produkt.

Nalo Ventilation AB tillverkar plåtdetaljer i Växjö, på Älgvägen 7 , här har bolaget funnits sedan starten 1972. Idag är miljöaspekten viktigare än någonsin och för att bidra till en hållbarare situation så försöker vi ta tillvara på alla plåtbitar som blir över vid tillverkningen av större detaljer. Av spillbitarna tillverkar vi stora Plåtkrukor som säljs via inredningstrend.se men vi tillverkar även mindre detaljer som efterfrågas av olika kunder där vi sparat undan klippbitar. Vi tillverkar mest i vanlig galvad plåt men även i Corten, Magnelis, Zink, Rostfritt och Aluzink samt vanlig målad Plåt. All spill som till sist ändå blir över och som inte går att använda i tillverkningen går till plåt återvinning.

Draghuv

Om ni har frågor eller funderinga kontakta oss på Nalo 0470 455 35 eller info@nalo.se